Prematüre bebek sahibi olmak

Yapılan son araştırmalar yeni doğan yoğun bakım sürecine doğru bir şekilde dahil edilen ebeveynlerin, bebeklerinin iyileşme ve gelişmelerine olumlu katkı yaptığını kanıtlanmıştır.

Ailelerin, en değerli varlıklarını hayati tehlike nedeniyle yoğun bakım personeline ve tıbbın imkanlarına teslim etmesi, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmaktadır.

Oysa süreç boyunca ebeveynlere çok büyük görevler düşmektedir.

Çok sayıda vaka çalışması, özellikle prematüre bebek ebeveynlerinin ilk haftalardan itibaren bilgi ile desteklenerek, güven duygularının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Prematüre bir bebek zamanında doğan bir bebek gibi anne ve baba ile temas kuramadığı için ilişki ve bağ kurmak güçtür.Bu nedenle ilk bakışta sevgi yerine hakim olan duygunun korku ve kaygı olması doğaldır.

Danışmanlık programımız ” Prematüre bebek gerçeği ve erken doğan bir bebeğin ebeveyni olmak ” başlığı altındaki birinci modülü ile aileyi bilgilendirirken kaygı ve endişelere karşı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Daha fazlası için bize ulaşın.

Ağlayan bebeği teskin etmek

Bebeğin neden ağladığını bilmek ve bununla nasıl başedebileceğimizi bilmek çok önemlidir.

Çünkü bebeğin ağlaması bir ihtiyaç belirtisidir, dolaysıyla yardım istemesi onun ilk güçlü iletişim şeklidir.

Prematüre bebeklerin ağlaması zamanında doğan bebeklere göre farklılık gösterir ve bu nedenle karşılık görme şekilleride farklı olmalıdır.

Ağlama sebeplerinin anlaşılması aile için en başta güç olabilir.

Araştırmalar prematüre bebeklerin sinir sistemlerindeki gelişime bağlı olarak daha fazla ve daha uzun süre ile ağladıklarını göstermektedir.

İhtiyaçları doğru okunan ve buna bağlı uygun şekilde karşılanan bebekler kendini daha güvenli, huzurlu, sağlıklı ve iyi bakılmış hisseder.

Araştırmalar kanıtlamıştır ki, bebeklerin ihtiyaçları ne kadar erken karşılanmış ve cevap bulmuş ise bir sonraki dönemlerinde daha az ağlamaktadırlar.

Ağlamanın temel nedenleri :

-Fazla uyaranlar

-Beslenme bağlı

-Fiziksel rahatsızlık

-Hastalık

Bu modülün amacı ağlayan prematüre bebeğin doğru şekilde teskin edilerek ihtiyaçlarının karşılanmasının, gelişimi üzerindeki önemi hakkında aileye bilgi sunmak.

 Daha fazlası için bize ulaşın.

Prematüre bebeklerde Kanguru bakım

Yeryüzündeki her canlı sürekli olarak çevresi ile iletişimde bulunur ve bu şekilde öğrenmektir.

Ebeveynlerin bebeğine sağladığı bakım koşulları sosyo – duygusal gelişimini şekillendirken, bebeğin deneyimini doğrudan etkilemektedir.İletişim beklentisi ise bu temel üzerinde oluşur.

Prematüre bebeğin doğum haftasına bağlı olarak iletişim için kullandıkları işaret ve göstergeler değişiklik gösterebilir.Ancak doğru anlaşılıp, ihtiyaçları doğru olarak karşılandığında oluşan deneyim güven duygusunu geliştirecek ve artan beklentileri ise iletişim yetilerini artıracaktır.

Kanguru bakım tekniğinin bebek ve annenin ruh sağlığı desteklerken uzun vadede bebeğin davranış gelişimi üzerinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Modülün amacı, Prematüre bebeklerin iletişim dilerine ait ipuçlarına değinerek, anne ve babaların bebeklerinin gelişimine katkı sağlamasına destek olmak.Kanguru bakımın önemi ve yararları bu modül ile aileye uygulamalı olarak aktarılır.

Daha fazlası için bize ulaşın.

Ebeveynlerin 10 görevi

Erken doğan bebekler anne karnında hissetikleri sıcaklık ve güven duygusu yerine hazırlıksız olarak dış ortamdaki yeni koşullar ile karşı karşıya kalırlar.

Yapılan çalışmalar erken kopan bu fiziksel bağın mümkün olduğu kadar doğru yöntemler ile telafi edilmesinin, bebeğin iyileşmesinde ve gelişmesinde etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Tüm bebekler gibi prematüre bebeklerinde en büyük ihtiyacı anne ve babasının yakınlığı, ilgisidir.
Zira hamileliğin 20 ‘ci haftasından itibaren bebekler, annesinin sesini, kokusunu ve varlığını duymayı alışkanlık edinir.
Dolaysıyla bebekler dünyaya ne kadar erken gelmiş olurlarsa olsun, belirli farkındalıklara sahiptirler.Sadece prematüre bebeklerin iletişim dilleri biraz daha farklıdır ve bu nedenle ebeveynlere rehberlik edilmesi gerekmektedir.

Araştırmalar prematüre bebeklerin anne ve babalarının seslerine karşılık verdiğini, ölçümlenen kalp atış hızları ve göz hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarmıştır.

Ebeveyn olarak ancak bebeğimizi ve davranışlarını tandığımızda onunla sağlıklı iletişim kurabiliriz.Yogun bakım ortamında başlayan ve desteklemeye çalıştığımız bağ kurma süreci, bebeğinizin 6 temel bilinç durumunu yakından gözlemlediğiniz taktirde başarılı olacaktır.

Danışmanlığımız bu modülde prematüre bebek anne ve babalarına düşen 10 önemli görevi pratik uygulamalar eşliğinde sunmaktadır.

Daha fazlası için bize ulaşın.

Beslenme

Kolay ve doğal gibi görünsede prematüre bebeklerin beslenme süreci çok yorucu ve zor bir dönemdir.Bebek için olduğu kadar, anne içinde mücadele ve sabır gerektiren bir süreçtir.

Beslenme bebeğin fiziksel büyümesini sağlarken, beslenme esnasında oluşturulan ortam bebeğin psikolojik gelişimine önemli katkılar sağlar. Beslenme süresince bebek ile annesi arasında yakınlaşma sağlanır ve bebek bu esnada her türlü beslenir.

Bebeğin beslenme zamanı geldiğinde açıkarak ağlaması beklenmemelidir.Açıktığı için ağlamaya başlayan bebek enerjisini ağlayarak tüketmemelidir.

Ebeveynlerin özellikle prematüre bebeklerini çok iyi gözlemlemelidir ve davranışlarını doğru okumaya çalışmalıdırlar.Sağlıklı bir beslenmenin gerçekleşmesi için gerektiğinde sık mola verilebilir, fakat beslenme ile bebekle sosyalleşme ayrı tutulmalıdır.

Yeni doğan bebek için ideal beslenme süresi 20 dakkikayı geçmemelidir.Yeni doğan bebekler günde 8 – 12 kez beslenirler, buda 3 -4 saate bir keze tekabül eder.

Bebeğin açıkma belirtisi iyi okunmalıdır.Açıkma hali zamana bağlı olmakla beraber, durumsallık gösterebilir.Beslenme saati gelmiş fakat uyumaya devam eden prematüre bir bebek için 15-20 dakkikalık bir beslenme geçikmesi göz ardı edilebilir.

Bu modülün amacı , prematüre bir bebeğin sağlıklı beslenmesi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri, emzik, biberon kullanımı ve emme ile ilgili yararlı ipuçları aileye aktarmaktadır.

 

Daha fazlası için bize ulaşın.

Uyku düzeni

Prematüre bebeklerin dünyaya geldikten sonra öğrenmesi ve baş etmesi gerektiği, daha önce anne karnındaki kordon vasıtası ile gerçekleşen bir dizi faaliyet vardır.

Acıktıgını fark edip emmeyi öğrenmesi, emmeyi ve nefes almayı aynı anda başarması, aldığı besinin tolere edilmesi, bez değiştirme ve bakım için yapılan uyaranlara uyum sağlamak , dış dünyada uyku alışkanlığı geliştirmek gibi.

Bu acıdan bakıldığında erken doğmanın getirdiği tehtidlerin yanı sıra, bebekler için son derece yorucu bir süreç başlamış demektir.

Bu nedenle prematüre bebeğin dinlendirilmesi ve uykusuna önem verilmesi, bedensel ve zihinsel gelişimi için hayati önem taşımaktadır.

Prematüre bebeklerin uyku alışkanlıkları farklı gelişir ve bu nedenle kaliteli bir uyku için desteklenmeleri gerekir.

Uyku  fiziksel, duygusal ve sinir sistem gelişimi üzerinde etkin olduğu gibi prematüre bebeklerin büyümesinde iyileştirici bir güçtür. Araştırmalar göstermektedir ki bebeklerde beyin gelişimi uykuda tamamlanmaktadır ve sağlıklı bir uykudan yoksun kalmak ilerki yaşlarda dikkat eksikliği gibi birçok gelişimsel riskler taşımaktadır.

Bu modül ile ailelere prematüre bebeklerde sağlıklı uykunun önemi ve temel davranış şekilleri hakkında yol gösterici bilgi sunulmaktadır.

Daha fazlası için bize ulaşın.

 

Gelişim

Tüm bebekler gibi prematüre bebekler anne ve babalarından işitsel, görsel ve etkileşimsel olarak etkilenirler.

İlk öğrenme bu temel üzerine işna edilir ve bu nedenle ailelerin tutum ve davranışları bebeğin gelişimi üzerinde son derece önemlidir. Prematüre bebekler cisimlere uzanmaya, onları yakalayıp tutmaya başladığında bağımısız hale gelerek etrafındaki dünyayı keşif etmeye başlar.

Neslere el ve parmaklar yardımı ile müdale etme becerisine ” ince motor ” yetisi adı verilmektedir.

Aileler çocuklarının motor gelişimlerine katkı sağlamak üzere uygun aktivitelerde bulunmak konusunda etkin bir role sahiptirler.

Her gün düzenli olarak uygulanması gereken ” Tummy Time ” yani karın üstü yatma alıştırması, prematüre bebeklerin motor gelişimi için büyük öneme sahiptir.

Modülün amacı, ebeveyne bebeğinin hareketlerini doğru izleyip anlamlandırılmasına yardımcı olmak. Bebeğin gelişimini desteklemek üzere aileye rehberlik etmek ve bilgi vermek.

Daha fazlası için bize ulaşın.

Evdeki yaşam

Eve gitme zamanı geldiğinde, prematüre bebek ve ailesi için önemli bir dönem başlar.Taburculuk ve evdeki yaşam hakkında doğru şekilde bilgilenerek plan yapmak anne ve baba için son derece gereklidir.

Ebeveynlerin bebekleri hastaneden taburcu olmadan önceki bir – iki geceyi bebeği ile baş başa kalarak ve bakımını üstlenerek geçirmeleri önemli bir deneyimdir.Evdeki yeni yaşamın bebeğe uygun planlanması ve hazırlıkların doğru tamamlaması aileyi güvende hissettirecektir.

Yeni doğan yoğun bakımda kalan prematüre bebeğin, ev ortamında hem fiziki hemde duygusal olarak yeni bir uyum geliştirmesi gerekmektedir.

Prematüre bebeklere uygun hijyende oda ortamının yaratılması, ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi, araç gereç ve oyuncak seçimi titizlikle dikkate alınmalıdır.

Bu modülün amacı , hastanden tabrucu olan bebeğin sağlığını korumak ve yeni yaşamına en iyi şekilde uyum sağlamasını destekleyecek bilgilerin aileye aktarılmasıdır.

 

Daha fazlası için bize ulaşın.

Takibin önemi

Prematürelik bir risktir ve bu risk ömür boyu devam eder.

Son 20 yılda teknolojideki gelişmeler, prematüre  bebeklerin yaşam şanslarını arttırdı.Ancak bu bebeklerde zamanında doğan bebeklere göre zihinsel veya nörolojik gelişim geçikmeleri gelişebilmektedir.

Prematüre bebek ebeveynlerine kısa ve uzun dönemli takip etmeleri gereken gelişimsel mihenk taşları ve erken müdahle hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Prematüre bebekler fiziksel ve gelişimsel olarak daima düzeltilmiş yaş hesabına göre değerlendirilmelidir.

Bu modülün amacı, bebeğin kısa ve uzun vadeli gelişimi hakkında aileyi bilinçlendirmek takip edilmesi gereken etmesi gereken konulara dikkat çekmek ve ilgili destekleyici kaynaklarına yöneltmektir.

Daha fazlası için bize ulaşın.