Yazılar

Herşey Yenidoğan Yoğun Bakım’da (NICU) başlar

Neden erken doğan bebeklerde iyileşme ve gelişim için ebeveynlerin sürece dahil edilmesi gereklidir?

Avustralya’da her yıl 5000 bebekten fazlası , erken dünyaya gelmektedir. 32 hafta altında olanlar ileri derece prematüre sayılmaktadır.Prematüre bebeklerde belirgin şekilde bilişsel gelişim riskleri mevcuttur. Zihinsel faaliyet , dikkat eksikliği, öğrenme , anlama , hiperaktivite, sosyalleşme ve genel okul performansı bunlardan bazılardır.

Bu sorunlar bebeğin ruh sağlığını etkilediği gibi ailesi ve sosyal çevresine sorumluluk yükler. İlk yıllardan itibaren erken müdahale bu bebeklere gelişim desteği sağlamak adına büyük önem taşır. En iyi sonucu elde etmek için ailelerin farkındalık sahibi olmaları gerekmektedir. Prematüre doğan bir bebeğin öncelikle hayatta kalması ve büyümesi desteklenmelidir.

Ancak günümüzde birçok hastanenin NICU / Yenidoğan Yoğun Bakım bölümünde aile merkezli ( bebek dostu) yaklaşımlar kabul görmeye başlanmıştır. Bunun anlamı ailelerin aktif olarak bebeğin bakımına katılmaları ve sürece dahil olmaları anlamına gelmektedir. Bu katılımın sağlanması için ailenin ilk günden itibaren yenidoğan yoğun bakım ortamını yakından tanıması ve eğitim alması sağlanmalıdır. Bebeklerin ilk yıllarındaki gelişimlerinde ailenin güçlü etkileri vardır. Bu etkinin güçlü olmasının nedenlerinden birisi sağlıklı bebek – ebeveyn ilişkisidır. Yaptığımız araştırma hassas ve sıcak ebeveyn tutumlarının bu gerçeği desteklediğini göstermektedir.

Özellikle prematüre bebeklerin duygularının dikkate alınması ve öğrenme deneyimlerinin desteklenmesi olumlu ilişkinin temelini atmaktadır. Dolayısıyla ilk günlerden itibaren bebek ile annenin bağ kurma süreci desteklenmelidir.Yine araştırmalar göstermektedir ki bebek ne kadar uzun süre yoğun bakımda kalmış olursa olsun, sağlanan kaliteli ev ortamı öğrenme gibi bilişsel gelişimde önemli rol oynamaktadır.

Çalışmalar erken müdahale programlarının aile desteği ve katılımı ile ciddi oranda başarı faktörüne etki ettiğini göstermektedir. Böylece ailelerin sürece dahil edilmesi sadece bebek için değil ebeveynler içinde fayda sağlamaktadır. Bağ kurma ile uzun vadede prematüre bebekler üzerinde sağlanan olumlu etkisinin yanı sıra, ailenin sürece dahil olması aynı zamanda erken doğum sonrası stresini azaltıcı etki göstermektedir. Erken doğum stresi, bebeğin hastaneden taburcu olup eve gelmesini de kapsamaktadır. Araştırmalar annelerin %63 ‘nün erken doğumu takip eden ilk aylarında depresyon belirtileri gösterdiğini kayıt ederken psikolojik sorunların %38 oranda doğumdan 2 yıl sonra sürdüğünü göstermektedir.

Prematüre bebek sahibi annelerin %20 ‘sı aşırı kaygı ve stresin doğumu takip eden 7 yıl boyunca devam ettiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle prematüre bebek ebeveynleri için eğitim, kaygı ve depresyon konusunda hafifletici etki yapmaktadır.

Herşey Yenidoğan Yoğun Bakım’da (NICU) başlar

Prematüre doğan bebeğiniz artık iyi, ya siz iyi misiniz?

Prematüre doğan bebeğiniz artık iyi, ya siz iyi misiniz?

Yenidoğan Yoğun Bakım günleri geride kaldı, prematüre doğan bebeğiniz sağlıklı şekilde eve taburcu oldu. İlk haftalarda uykusuz geçen evdeki uyumlanma günlerin ardından anneleri bekleyen bir başka tuzak ise duygusal yorgunluk ve yoğun endişe halidir. Yoğun bakım günlerinden kalan yüksek adrenalin yarattığı duygu yorgunluğu, çevreden bebeğin bakımı konusunda gelen doğru veya yanlış fikir beyanları , halı hazırda bebeğine annelik yapma konusunda özgüveni kaybı yaşayan Prematüre Bebek Annesininde huzursuzluk yaratır.

Bu noktada geçen anneler gününde  45 yıllık ömrümde hayattan ve annelikten öğrendiklerimi naçizane yazıya dökmek gelmişti içimden.

Hemen hemen her gün hoşnutsuzluk duyduğumuz, üzüldüğümüz ve hatta değiştirmeye güçümüzün yetmeceğine inandığımız olaylar yaşarız. Esasen olayların bize hissettirdiği duygunun kurbanı oluruz ve bu mağdur durum kabul etmesekte beynimizin besin kaynağı haline dönüşür çünkü salgıladığımız “savaş veya kaç” hormonunu biz farkında varmadan bağımlılık yapar.

Sorunlarımız , üzüntülerimiz bizim varlık nedenimiz haline dönüşür. Yani özetle olumsuz duyguların bizi elle geçirmesine ve bizi yönetmesine istemsiz olarak izin vermiş oluruz.

Oysa bildiğimiz ancak uygulamada zorlandığımız  “sen iyi olursan , herşey iyi olur”, ” başkalarını değiştirmek istiyorsan önce kendinen başla” veya  “aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek deliliktir” felsefesi biraz gayretle alışkanlığımız haline dönüştürebilmek bizim elimizde.

Evet biliyorum hayat bazen hiç de adil değil ve hiçte olması gerektiği gibi davranmayabiliyor bazılarına. Hatta bazen bizi çok zorlu sınavlardan geçirebiliyor.

Ailelerle yaptığım çalışmalarda her zaman allaha inanarak ve güvenerek şunu söylerim.

“Rabbimiz , dağına göre kar verirmiş” ve o karların eridiği topraklarda elbet bir gün çicekler açacak. Geçmekte olduğunuz zorluklar ne olursa olsun zamanı dolana dek , birbiriyle çelişiyor gibi görünsede 3 deva vardır her derde .

  • Sabır
  • Teslimiyet
  • Gayret

Kendi annelik yolculuğunda , gerekse çalıştığım ailelerin bebeklerinde doğadaki her çiceğin farklı zamanlarda açması gibi her bebeğin zamanı geldiğinde gelişimini tamamladığını gözlemliyorum.

Gerçek şu ki bu prematüre bebeklerin büyüme ve gelişme dönemlerinde anne olarak yaşanan kaygılar olacaklara engel olmadığı gibi ancak yaşanan günleri zehir edebilmektedir.

Üstelik çalışmalar bebeklerin 0 – 3 yaş döneminde annelerinin tüm duygularını sünger gibi emdiğini ve aynaladığını göstermektedir.

Özetle biz anne olarak iyi olursak yani iyi hissedersek bebeğimiz de iyi olur . Olumlu duygular ve sevgi ile beslenen bebekler sağlıklı olur. İyi hissedebilmenin yolu ise her insana , her anneye göre değişir.

Bu nedenle naçizane annelik yolculuğunuz boyunca seçeceğiniz duygu ve tutuma çok dikkat edin çünkü o bebeğinizin geleceğidir.

Prematüre doğan bebeğiniz artık iyi, ya siz iyi misiniz?

 

Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanlığı Nedir ?

Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanlığı Nedir ?

Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanlığı, ailelere yoğun bakım süreçine destek sağlar ve bebeklerin gelişimi için doğru bakımın uygulanmasına rehberlik eder.

Ebeveynlerin prematürelik gerçeği hakkında yol gösterici bilgi ile desteklenmeleri çok önemlidir.

PBED, aileleri yoğun bakım süreçine dahil etmeyi ve erken doğum ile kesintiye uğrayan anne – bebek ilişkisini sağlıklı bir sürece oturtmayı amaçlamaktadır.

Araştırmalar, yoğun bakımdaki bebeklerin iyileşmesi için tıbbi destek kadar aileleri ile ilişki içinde olmaları gerektiğini kanıtlamıştır. Uygun uyaranlar ile kuvöz ortamında sağlanan anne – baba dokunuşu, ten teması ve sesi prematüre bebekler için iyileştirici etki yapmaktadır.

Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanlığı, aileyi desteklemek üzere erken doğumun gerçekleştiği andan itibaren devreye girer.Bebek yoğun bakımda kaldığı sürece ebeveynlerin bebekleri için neler yapabilecekleri konusunda bilgilenme sağlanır.

Hastaneden taburcu olan bebeğin evdeki bakımı ve gelişimi hakkında aileye eğitim verilir. Ebeveynler genelikle bebeklerinin fiziksel gelişimini önemserken, sosyo-duygusal gelişimini gözardı ettikleri gözlemlenmektedir.

Prematürelik bir risktir. Bu risk hiçbir zaman ortadan kalkmadığı için ailelere neyi – niçin – nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgi verilmesi ve erken müdahale için kaynaklara yönlendirme önemlidir.